(Tentative)

Symbiosen mellem mennesker og AI vil kunne transformere mennesket til en rationel organisme (jvf. Daniel Kahneman som har påvist at mennesket for sig selv ikke er en rationel organisme). Hvordan det? Vores minutiøse adfærd bliver i stigende grad sporet i alle livets væsentlige forhold. Kunstig intelligens bliver bedre og bedre til at skønne om vi er glade, sunde og rige udfra en analyse af alle de spor vi efterlader os overalt. Vi står nu i en situation hvor vi kan - eller snart kan - stille spørgsmål som: hvor glad, sund og rig var person X til tiden t? Hvilke handlinger h1, h2, h3, ... havde person X udført (f.eks. på Spotify, rejser, jobskifte, lægebesøg) som ledte op til dette øjeblik? Hvor glad vil X være til tiden t+1, t+10, t+1000 hvis alting fortsætter som nu? Hvilke handlinger skal X udføre for at maksimere sin glæde til tiden t+1000?
Med andre ord, der er komplekse livsområder hvor kompleks AI har et potentiale for maksimere vore long-term utility (f.eks. vores "livsglæde" eller formue om 10 år). Forstil dig at en personlig AI kan
- Finde din næste bolig
- Finde en skole/fritidsaktivitet til dit barn
- Finde investeringsobjekter
- Finde kærlighed
- Finde venner
- Finde dit næste måltid
- o.s.v.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.